Hosting informačních systémů ŠKODA AUTO Vysoká škola

ŠAVŠ

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena v roce 2000 společností ŠKODA AUTO. Je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost. ŠAVŠ o.p.s. v roce 2013 již jako samostatný právní subjekt hledala řešení pro nově zakoupené podnikové informační systémy Pohoda a Pamica bez nutnosti nákupu a provozování dalšího HW a SW. Cloud od EXPINIT s.r.o. byl vybrán jako ihned dostupná, cenově přijatelná a spolehlivá varianta služby a od nasazení v červnu 2013 jsou přes Citrix publikované aplikace používány v účetním oddělení ŠAVŠ a u jejich externích dodavatelů. V rámci smlouvy je EXPINITem poskytována i pravidelná údržba a aktualizace IS Pohoda a Pamica.